3. Türkiye Hükûmeti

Ali Fethi Okyar

3. Türkiye Hükûmeti, 22 Kasım 1924 – 3 Mart 1925 tarihleri arasında görev yaptı. Fethi Okyar Hükûmeti olarak bilinir.

Görev İsim
Başvekil
Müdafaa-i Millîye (Millî Savunma) Vekili
Ali Fethi Okyar
Adliye Vekili Mahmut Esat Bozkurt
Dahiliye (İçişleri), Mübadele, İmar ve İskan Vekili Recep Peker
22 Kasım 1924 - 5 Ocak 1925
Cemil Uybadın
5 Ocak 1925 - 3 Mart 1925
Hariciye (Dışişleri) Vekili Şükrü Kaya
Maliye Vekili Mustafa Abdülhalik Renda
Maarif (Eğitim) Vekili Şükrü Saracoğlu
Nafia (Bayındırlık) Vekili Feyzi Pirinççioğlu
Sıhhiye ve Muavenet-i İçtimaiye (Sağlık ve Sosyal Yardım) Vekili Mazhar Germen
Ziraat (Tarım) Vekili Hasan Fehmi Ataç
Bahriye (Denizcilik) Vekili İhsan Eryavuz
Ticaret Vekili Ali Cenani

Dış bağlantılar

This article is issued from Vikipedi - version of the 9/23/2015. The text is available under the Creative Commons Attribution/Share Alike but additional terms may apply for the media files.