Şohet

        
Yahudilik
Şohet

Şohet: Musevilik’de yenilmesi serbest olan hayvanların kesiminin Şehita adı verilen kurallar dahilinde, özel bir kesim tekniği ile bu işin eğitimini almış ve anatomi bilgisi olan yetkili bir kişi tarafından yapılması gereklidir bu kişiye Şohet adı verilir.

Şohetlik eğitimi amlamış herhangi bir Musevi’nin kesmiş olduğu et, kaşer değildir aynı şekilde Şohet eğitimi almamış bir haham dahi Museviliğe göre kesim yapma hakkına sahip değildir. Şöhet eğitimi almamış bir Musevi kesim yaparsa bu hayvan trefa (murdar) olmuş sayılır.

Bir cemaatte Şohet olmak isteyen, Museviliğin kurallarını iyi bilen ve pratikte de uygulayan bir Musevi, gerekli eğitimlerden geçirilir. Bu eğitimde kesim yapacağı hayvanların anatomileri, bu hayvanlarda bulunabilecek hastalıklar ve kesim tekniği ile ilgili bilgiler verilir. Uzun süren bu eğitimden sonra diplomasını alan Şohet, diplomasında kesmesine izin verilen hayvanları (Kümes hayvanları, küçükbaş hayvanlar, büyükbaş hayvanlar ya da hepsi) kesme yetkisine sahip olur.

Şohet eğitimini almamış kişi tarafından veya şehita kurallarına uyulmadan yapılmış kesim hayvanın etini trefa (Mundar) hale getirir.

Şehita Kuralları'na Göre Hayvan'ın Kesilmesi

This article is issued from Vikipedi - version of the 8/3/2016. The text is available under the Creative Commons Attribution/Share Alike but additional terms may apply for the media files.