Şapsığca

Şapsığca
шапсыгъабзэ
Ana dili olanlar Rusya, Türkiye, Ürdün, Suriye, İsrail
Konuşan sayısı 14000  (2010)
Dil aileleri
Yazı sistemi Kiril Alfabesi
Dil kodları
ISO 639-1 -
ISO 639-3

Şapsığca ya da Şapsığ Çerkesçesi (Batı Çerkesçesi шапсыгъабзэ Şapsığabze ; Doğu Çerkesçesi шапсыгъэбзэ Şapsığebze), diasporadaki en büyük nüfusu sahip olan Çerkes boyu olan Abzehlerden sonra ikinci gelen Şapsığlar (шапсыгъхэр) tarafından konuşulan Batı Çerkesçesinin kıyı lehçeleri grubundan bir lehçesidir. Adigey’deki küçük bir grup dışında bugün Krasnodar Krayı’nın Tuapse ve Lazarevsk ilçelerine bağlı köylerde yaşayan (yaklaşık 10 bin) Şapsığların dili, 1924-1945 yıllarında feshedilene kadar Şapsığ Ulusal Rayonu'nda yazı ve edebiyat dili olsa da, Adigey Cumhuriyetinin dışında kaldıklarından günümüzde anadillerinde eğitim ve yayın hakkından yararlanamamaktadırlar.[1] Şapsığca Çerkeslerin ibadet dilidir ve 1906'da İstanbul'da yayımlanan Adıgece Mevlid (Адыгэ Мэулыд) Şapsığ lehçesiyle kaleme alınmıştır.[2]

Şapsığ Adığecesi, Türkiye’de 1923 yılına değin, Kabardeyler dışında Osmanlı Adiğeleri arasında bir yazı ve ibadet dili olarak kullanılmıştır.[2]

Şapsığca, Türkiye’de Kabardeyce dışındaki Çerkes lehçelerini şu ya da bu ölçüde etkilemiş ya da eritmiştir. Bu da şimdiki Adigey Cumhuriyetinin dili olan ve K’emguy lehçesine dayanan Batı Çerkesçesi ile diaspora arasındaki kopukluğu daha da derinleştirmiştir. Kafkasya’da ikişer adet ç (ч, чъ), ç’ (чӀ, кӀ), j (ж, жь), ş (ш, щ) sesi, vb vardır. Bu sesler Türkiye’de tek sese inmiş, Kafkasya’da kullanılan fakat Türkiye’de kullanılmayan bu farklı sesler diasporada anlaşılamamakta ve sorun oluşturmaktadır. Bu arada Kafkasya’da bulunmayan “ge”, ”ke” ve “k’e” (кӀьэ) gibi sesler Türkiye’de vardır ve halen kullanılmaktadır. Türkiye'de “Kabe”, “kitap”, “Kemal” denirken, Kafkasya'da “Çabe”, “Çıtap” ve “Çemal” denmektedir.[2]

Çerkes lehçeleri arasındaki farklılık “Уубэщтмэ убыхыбзэ, ухъонэщтмэ шапсыгъабзэ, улъэӀощтмэ абдзэхабзэ, уубзэщтмэ бэснэибзэ” («Dedikodu ve kötüleme için Ubıhça, sövmek/küfretmek için Şapsığca, istemek/dilenmek için Abzehçe, övmek/tatlı dil dökmek için Besleneyce») biçiminde ifade edilir.<ref>

Ağızları

Karşılaştırma

Şapsığcası Batı Çerkesçesi
(Çemguy)
Doğu Çerkesçesi
(Kabardey)
anlamı
сӀэ цӀэ цӀэ ad
шӀусӀэ шӀуцӀэ фӀыцӀэ siyah
дыгьы дыджы дыдж acı
кьэтыу чэтыу джэду kedi
кьэт чэты джэд tavuk
Kiril Latin Telâfuz Kelimeler Diyalektler
Гь гь ɡ’ гьанэ (gömlek), гьэгун (oynamak) Şapsığ diyalekti, Дж дж harflerinin karşılığıdır.
Кь кь k кьэт (tavuk), кьэтыу, кьэфы Şapsığ diyalekti, Ч ч harflerinin karşılığıdır.
Кӏь кӏь k’ кӏьэ, кӏьакӏьэ, кӏьапсэ Şapsığ diyalekti, Кӏ кӏ harflerinin karşılığıdır.
Сӏ сӏ ṣ̣ сӏэ (isim), шӏусӏэ (siyah) Şapsığ diyalekti, Цӏ цӏ harfinin karşılığıdır.
Чу чу č̍° чуакъо (ayakkabı), чу (öküz) Şapsığ ve Abzeh diyalekti. Цу цу harfinin karşılığıdır.

Kaynakça

  1. Papşu, Murat (2003). Çerkes dillerine genel bir bakış Kafkasya ve Türkiye. Nart Dergisi, Mart-Nisan 2003, Sayı:35
  2. 1 2 3 Hapi Cevdet Yılmaz. Adige dili ve edebiyatı
This article is issued from Vikipedi - version of the 11/23/2016. The text is available under the Creative Commons Attribution/Share Alike but additional terms may apply for the media files.