Şükrullâh

Şükrullâh, 15. yüzyılda yaşamış bir Osmanlı tarihçisi. Behcetü't Tevârîh adlı tarih kitabının yazarı olarak ün yapmıştır.

Yaşamı

Doğumunun 1388'de Amasya'da olduğu kabul edilmektedir.[1][2] Tüm adı Şükrüllah bin İmâm Şihâbeddîn Ahmed bin İmâm Zeyneddîn Zekîdir.

Osmanlı ilmiye sınıfına mensuptur. II. Murad ve II. Mehmed dönemlerinde 22 yıl Osmanlı Devleti hizmetinde çalışmıştir. II. Murad döneminde Karamanoğulları Beyliği'ne elçi olarak gönderilmiştir.

1488 yılında İstanbul'da vefat etmiştir. Mezarı İstanbul Şeyh Vefâ Camisi'nde bulunmaktadır.

Tarih eseri

Şükrullâh Behcetü't Tevârîh isimli eserini 1456'da yazmaya başladığı eserini 1459'da tamamlamış ve II. Mehmed'in sadrazamı Veli Mahmud Paşa'ya sunmuştur. Farsça olarak yazılan bu eser Kanuni devrinde 1530 senesinde Türkçeye çevrilmiştir.

Behcetü't Tevârîh on üç kısımdan oluşmuştur ve dünya tarihinin anlatılması hedeflidir.[3] Eserin sekizinci kısmı II. Mehmed'in tahta çıkmasına 1451 kadarki Osmanlı tarihinden bahsetmektedir.

Behcetü't Tevârîh diğer Osmanlı tarih yazarları tarafından, özellikle Karamani Mehmet Paşa, Sarıca Kemal, Ruhi Çelebi, Mehmet Zaim, kaynak olarak kullanılmıştır. Osmanlı'larla ilgili son kısmı 1939-49'da iki defa Türkçe’ye çevrilerek neşredilmiştir.[4]

Kaynakça

  1. Franz Babinger'e göre ise 1386 yılında doğmuştur.
  2. Bazı kaynaklar Şirvan doğumlu olduğunu bildirmektedirler.
  3. C. Imber bu eserin Ahmedî'nin İskendername yapıtının son kısmı olan Dâstân-i Tevârîh-i Mülûk-i Âl-i Osman eserine benzediğini ifade etmiştir. Imber, Colin (1990),The Ottoman Empire 1300-1481, İstanbul: The Isis Press
  4. Şükrüllah bin Şehabettin Behcetü't Tevârîh İçinde: Nihal Atsız (1949) Osmanlı Tarihleri, İstanbul: Türkiye Yayinevi say.37-76
This article is issued from Vikipedi - version of the 6/16/2016. The text is available under the Creative Commons Attribution/Share Alike but additional terms may apply for the media files.