İsrailoğulları

        
Yahudilik
Antik İsrail

İsrailoğulları, İbrani din büyüğü ve atası Yakup'un 12 oğlunun soyundan gelenlere verilen isimdir. İbrahimi dinlerde Yakub'a Tanrı tarafından İsrail ismi verildiğine inanılır (Yaradılış 32:28). Yakup, İslam'a göre peygamberdir ve Kur'an'da da İsrail ismi Yakup yerine kullanılmıştır (Al-i İmran, 93). Yakup'un 12 oğlunun soyundan gelenler On iki İsrail Kabilesi'ni oluşturmuşlardır.

İsrail kelimesi "Tanrının yolunda, doğru yolda" [1] anlamına veya "Tanrıyla güreşen" anlamına gelir. İsra (İbranice'de güreşmek) ve el (Semitik dillerde tanrı) kelimelerinin birleşiminden oluşmuştur. Zira Tanah'ta Yakup'un Tanrı ile güreşi anlatılır.

Yakup'un çocukları

Yakup'un eşleri dayısı Lavan'ın kızları Lea ve Rahel'dir. Lea'dan altı oğlu bir kızı, Rahel'den iki oğlu olmuştur. Ayrıca Lea'nın cariyesi Zilpa'dan iki, Rahel'in cariyesi Bilha'dan iki oğlu olmuştur.

İsrailoğulları'nın soyu

İsrailoğulları İbrani soyundan gelirler. İbrani kelimesi Eber kökeninden gelmektedir. Eber Nuh'un soyundan gelen ve Yakup'un büyükbabası İbrahim'in atasıdır. Ortodoks Yahudiler ve dindar Yahudilerin çoğu "ilk İbrani" olarak İbrahim'i kabul ederler.

İslam peygamberi, İbrahim peygamberin soyundan gelmektedir. Yakup İshak'ın ikiz oğullarından küçük olanıdır. İsmail ile İshak baba bir anneleri ayrı kardeştirler. İkisi de İbrahim'in oğulları olduğundan Muhammed de bir İbrahim oğludur. Bu nedenle İsrailoğulları ve İslam peygamberi Muhammed'in de mensubu olduğu Haşimoğulları akrabadır. Bununla birlikte Kur'an'da Yakup'un Yahudi veya Hristiyan olmadığı belirtilir (Bakara 140).

İbranilerin veya İsrailoğullarının kökenlerine ait tartışmalar halen devam etmektedir.

Kaynaklar

  1. Israelite(29.01.07)

Ayrıca bakınız

This article is issued from Vikipedi - version of the 11/15/2016. The text is available under the Creative Commons Attribution/Share Alike but additional terms may apply for the media files.