İslam'da dört kitap

İslam inancında imanın şartlarından biri "kitaplara iman"dır. Bu kavram, Allah tarafından bazı peygamberlere kitaplar indirildiğine, bu kitapların içeriklerinin tamamıyle doğru ve gerçek olduğuna inanmak demektir. Kitaplara iman ile ilgili Kur'an'da: "Ey iman edenler, Allah'a, peygamberine, peygamberine indirdiği kitaba ve daha önce indirdiği kitaba iman ediniz. Kim Allah'ı, meleklerini, kitaplarını, peygamberlerini ve kıyamet gününü inkâr ederse tam mânasıyla sapıtmıştır" [1] ifadeleri yer almaktadır.[2]

İlk dönem Müslüman ilahiyatçılardan bazıları Tevrat ve İncil'in tahrif edildiğini düşünürken bazıları sadece yorumlandığını düşünmektedirler. Örneğin ilahiyatçılardan İbn Hazm'ın Kitâbu Izhâr-ı Tebdîli’l-Yehûdi ve’n-Nasârâ li’l-Kitâbeyni et-Tevrâte ve’l-İncil adında bir kitabı bulunmaktadır ve Kitab-ı Mukaddes'deki metinlerin çoğunun lâfzî/literal olarak tahrif edildiğini belirtmektedir.[3][4]

İslam inancına göre değiştirilmiş 3 kitap vardır. Tevrat (Yahudilik tarafından değiştirilmiştir), Zebur (Yahudilik tarafından değiştirilmiştir), İncil (Hristiyanlık tarafından değiştirilmiştir). Değiştirilmeyen tek kitap ise Kur'an'dır.[2]

Tevrat

Kur'an'da Tevrat kelimesi on altı ayette on sekiz yerde zikredilmektedir. Tevrat'ın Beni İsrail'e indirilmiş bir kitap olduğu ifade edilmekte ancak hangi peygamber vasıtasıyla verildiği açık değildir. Kur'an'da Musa'ya verilen kitap için "el-kitab" ifadesi geçmektedir. Müfessirler arasında "el-kitab" lafzının, Tevrat ya da İncil mi yoksa Kur'an mı olduğu hakkında tam bir fikir birliği bulunmamaktadır. Tevrat'ın tahrif edilmesi konusunda İslam alimleri arasında çeşitli farklılıklar bulunmaktadır. Bu farklılıklar lafız ve/veya mana (tefsir bakımından) tahriflerin bulunması ile ilgilidir.

Zebur

İncil

Ayrıca bakınız

Dip notlar

  1. en-Nisâ 4/136
  2. 1 2 "İlâhî Kitap Kavramı ve Kitaplara İman". Diyanet.gov.tr. http://www.diyanet.gov.tr/yayin/basiliyayin/yweboku.asp?sayfa=30&yid=33. Erişim tarihi: 30 Ağustos 2012.
  3. Çolak, Abdullah (2002). "İbn Hazm ve el-Muhallâ'sı". Dinbilimleri Akademik Araştırma Dergisi II (3): 153-182. http://www.dinbilimleri.com/Makaleler/2064335620_0203080544.pdf. Erişim tarihi: 2012-08-30.
  4. Sayar, Süleyman (2009). "Dinler Tarihçisi Olarak İbn Hazm Genel Bir Bakış". Milel ve Nihal 6 (3): 41-79. http://ktp.isam.org.tr/pdfdrg/D03200%5C2009_6_3/2009_6_3_SAYARS.pdf. Erişim tarihi: 2012-08-30.
This article is issued from Vikipedi - version of the 12/19/2016. The text is available under the Creative Commons Attribution/Share Alike but additional terms may apply for the media files.