İsa'nın mucizeleri

İsa'nın Suda Yürüyüşü, Ivan Ayvazovski, 1888.

İsa'nın mucizeleri, Hristiyan ve İslam kaynaklarında İsa'ya atfedilen doğaüstü yeteneklerdir.[1] Bu mucizelerin çoğu iyileştirme, egzorsizm, ölünün canlandılması ve doğanın kontrol edilmesidir.[2][3]

Sinoptik İncillerde (Markos, Matta ve Luka) İsa otoritesini ıspatlamak için mucizevi işaretler bırakmayı reddetmişken[4] Yuhanna İncili'nde İsa ilk olarak suyu şaraba çevirmekten son olarak Lazarus'u diriltmeye kadar vaizliğini kanıtlayan yedi mucizevi iz bırakmıştır.[5]

Birçok Hristiyan ve Müslüman için bu mucizeler tarihi birer olayken[6][7][8] Liberal Hristiyanlar gibi diğerleri içinse bunlar daha çok figütaftir.[9] Aydınlanma Çağı'ndan bu yana araştırmacılar bu mucizelere oldukça şüpheli yaklaşmıştır.[10]

Ayrıca bakınız

Kaynakça

  1. Baker Theological Dictionary of the Bible [Baker Teolojik Kitab-ı Mukaddes Sözlüğü]'ne göre mucizenin tanımı "Dış dünyada tanrının dolaysız vekilliği ya da ya da takdiri ilahiyle meydana gelen olay." olarak yapılır.
  2. Graham H. Twelftree, Jesus the Miracle Worker: A Historical and Theological Study (InterVarsity Press, 1999) sayfa 263.
  3. H. Van der Loos, 1965 The Miracles of Jesus, E.J. Brill Press, Netherlands.
  4. Mark 8:11-12, Matthew 16:1-4, Matthew 12:38-40, Luke 11:29-30.
  5. Harris, Stephen L., Understanding the Bible.
  6. "İslam inancında iyileştirmeden ölülerin diriltilmesine kadar birçok inanç bulunur."
  7. Graham H. Twelftree, Jesus the miracle worker: a historical & theological study ISBN 0-8308-1596-1 sayfa 19
  8. Gary R. Habermas, 1996 The historical Jesus: ancient evidence for the life of Christ ISBN 0-89900-732-5 sayfa 60
  9. See discussion under Liberal Christianity and miracles.
  10. Mark Allan Powell, Jesus as a Figure in History: How Modern Historians View the Man from Galilee (Westminster John Knox Press, 1998), sayfa 22.

Bibliyografya

This article is issued from Vikipedi - version of the 9/23/2016. The text is available under the Creative Commons Attribution/Share Alike but additional terms may apply for the media files.