İran halkları

İran halkları
Toplam nüfus
170 milyon (tahmini)
Önemli nüfusa sahip bölgeler
Diller
İran dilleri
Din
İslam
(Diğer: Zerdüştlük, Hristiyanlık, Yezidilik,Musevîlik)
İran halkının coğrafi dağılımı
Eski Dönemlerde İran Halklarının Bulunduğu Bölgeler

İran halkları, İran dilleri[1] konuşmalarına göre linguistik hatlar boyunca tanımlanan etnik toplulukların[2][3] bir toplamıdır. İran platosu boyunca Hindukuş Dağları'ndan Anadolu'ya kadar ve Orta Asya'dan Basra Körfezi'ne dek yayılmışlardır.[4]

İrani halklar, günümüzde yerleşik oldukları bölgelere gelmeden evvel Güney Rusya, Balkanlar ve Ukrayna'dan, Sincan Uygur Özerk Bölgesi'ne kadarki Batı Avrasya boyunca yaşıyorlardı.[5][6] İran halkları veya İrani halklar ifadeleri, bugünkü İran devletinin sınırları içinde yaşayan İran vatandaşları ile karıştırılmaması için "İranlı" yerine kullanılmaktadır. Bugün Doğu Avrupa nehirlerinin isimleri bu eski Proto-İran halklarının dillerinden gelmektedir. (Proto-İran dilinden “Duna” (nehir) kökünden, Tuna, Don, Dinyeper (Duna Apara=Yakın Nehir) ve Dinyester (Duna Astara=Uzak Nehir) nehirlerinin isimleri türemiştir.

Resim galerisi

Kaynakça

  1. J. Harmatta in "History of Civilizations of Central Asia", Chapter 14, The Emergence of Indo-Iranians: The Indo-Iranian Languages, ed. by A.H. Dani & V.N. Masson, 1999, p. 357
  2. "The Kurds of Iraq: Recent History, Future Prospects by Carole A. O’Leary" — Middle East International Affairs, Vol. 6, No. 4 (December 2002) (retrieved 4 Haziran 2006)
  3. "Iranian peoples" — Encyclopedia of the Ukraine (retrieved 4 Haziran 2006)
  4. Frye, Richard Nelson, Greater Iran, ISBN 1-56859-177-2 p.xi: "... Iran means all lands and peoples where Iranian languages were and are spoken, and where in the past, multi-faceted Iranian cultures existed. ..."
  5. "Iranian languages" — Encyclopedia Britannica (retrieved 4 Haziran 2006)
  6. "Scope of Iranian languages" — Encyclopedia Iranica (retrieved 4 Haziran 2006)
This article is issued from Vikipedi - version of the 12/3/2016. The text is available under the Creative Commons Attribution/Share Alike but additional terms may apply for the media files.