İmparator

İmparator, krallların da kendisine bağlı olduğu en yüksek hükümdar. Bir imparatorluğun erkek hükümdarı. Latince imperator (askeri kumandan) kelimesinden gelir. Rütbe ve mevkii olarak kralların üzerinde bulunan çok büyük bir devletin yöneticisine denir. İmparatorun eşine veya imparatorluğun kadın hükümdarına imparatoriçe denir.

İmparator ile diğer monarşi hükümdarları arasındaki farklar

Monarşi ile yönetilen devletlerin hükümdarları değişik unvanlarla anılırlar. En yaygın olarak kullanılanları kral ve imparatordur. Net bir ayrım olmamakla beraber, tarihçilerin yaptığı tercüme ve yorumlara bakılarak farklılıklar şu şekilde listelenebilirler:

Bununla beraber bu ayrımlar daha çok kral ve imparator için geçerlidir. Dünya üzerindeki değişik monarşilerin hükümdarları padişah, halife, han, kağan, hakan, şah gibi isimlerle anıldığı gibi birbirinden farklı yetki ve özelliklere de sahip olabilirler.

Kaynaklar

This article is issued from Vikipedi - version of the 6/5/2016. The text is available under the Creative Commons Attribution/Share Alike but additional terms may apply for the media files.