I. İmadeddin Zengi

İmadeddin Zengi
Zengiler Haleb Atabeyi
Hüküm süresi 1128-1146
Sonra gelen Nureddin Mahmud Zengi
Zengiler Musul Atabeyi
Hüküm süresi 1127-1146
Sonra gelen I. Seyfeddin Gazi
Tam ismi
el-Melikü'l Mansur Zeynü'l-islam Nasîr-i emir'ül-müminin İmadeddin Zengi bin Aksungur
Hanedan Zengi Hanedanı
Babası Aksungur el-Hacib
Doğum 1085
Ölüm 14 Eylül 1146 (61 yaşında)
Caber Kalesi
Dini Sünni İslam

I. İmadeddin Zengi ya da Ak Sunguroğlu İmadeddin Zengi (1085 - 14 Eylül 1146) Büyük Selçuklu Devleti'nin Musul ve Haleb Atabeyi ve Zengi hanedanının kurucusu.[1]

Basra valisiyken Abbasi halifesinin ayaklanmasını bastırdığı için Selçuklu hükümdarı II. Mahmud tarafından 1127 yılında Musul, 1128 yılında Haleb Atabeyliklerine atandı.

Böriler'in elindeki Şam'ı birkaç defa kuşattı ama alamadı.

24 Aralık 1144'de Urfa'daki Haçlıları yenerek Urfa Kontluğu'nun varlığına son verdi. Bu zafer Haçlılara karşı Müslümanların ilk büyük başarısı olarak kabul edilir. Caber Kalesi'ni kuşattığı sırada 1146 yılında Yarenkeş isimli Frenk kökenli hadım bir köle tarafından öldürüldü. Yerine Musul'da büyük oğlu I. Seyfeddin Gazi, Haleb'de ise küçük oğlu Nureddin Mahmud geçti.

Musul'un kuzeyinde yer alan İmadiye kentini kurdu.

Kaynakça

  1. Gülay Öğün Bezer, İmamüddin Zengî, TDV Diyanet İslam Ansiklopedisi, Ankara 2013, c. 44, s. 258-261.
Resmî unvanlar
Önce gelen:
Önce gelen yoktur.
Zengiler Haleb Atabeyi
1128 - 1146
Sonra gelen:
Nureddin Mahmud Zengi
Önce gelen:
Önce gelen yoktur.
Zengiler Musul Atabeyi
1127 - 1146
Sonra gelen:
I. Seyfeddin Gazi
This article is issued from Vikipedi - version of the 1/8/2016. The text is available under the Creative Commons Attribution/Share Alike but additional terms may apply for the media files.