İktisat politikası

İktisat politikası, bir ekonominin büyüme, istikrar, adil gelir dağılımı gibi hedefler doğrultusunda optimal düzeye erişmesi için merkezi devlet organları tarafından yönetilmesidir. Devlet yönetimli ekonomilerde, bu doğrultuda karar alma ve uygulama süreçlerinde hedef sapmalarını minimize etmek için emredici ve otoriterdir.

İktisadi politikaların amacları;

şeklindedir. Bu amaçlara ulaşmak için ekonomi devlet kararları öncülüğünde yönlendirilmektedir. Para ile ilgili politikalar ‘Para Politikası’ başlığı altında, yerel paranın uluslararası piyasalardaki istikrarı amacıyla bağımsız olarak işlev göre Merkez Bankalarınca yerine getirilir. Yatırımlar, harcamalar, istihdam ve idari kararlarla ilgili olan politikalar da Hükümetlerin öncülüğünde Maliye Bakanlığı ve diğer ilgili kuruluşlarca yerine getirilir. Maliye Politikasında en önemli araç Bütçe ve hükümetin idari kararlarıdır.

This article is issued from Vikipedi - version of the 9/28/2016. The text is available under the Creative Commons Attribution/Share Alike but additional terms may apply for the media files.