İhsan Sağlam

İhsan Sağlam
Doğum 1876
Trabzon
Ölüm 1949 (72-73 yaşlarında)
İstanbul
Bağlılığı Osmanlı İmparatorluğu Osmanlı İmparatorluğu
Hizmet yılları 1890-1915
Rütbesi Binbaşı
Sonraki işi Milletvekili

İhsan Sağlam (1876, Trabzon - 29 Mart 1949), Kurtuluş Savaşı'nda görev almış Türk subay, Osmanlı Meclis-i Mebusan III. Dönem Mardin Mebusluğu ile I. Dönem Siverek ve II. Dönem Ergani milletvekilliği yapmış siyaset adamıdır.[1]

Erken dönem

Hacı Süleymanzade Tufan Necati Efendi'nin oğludur. İlk ve orta öğrenimini Trabzon İptidai mektebi ve Askeri Rüştiyesi'nde tamamladıktan sonra İstanbul'a gelerek Kuleli Askeri İdadisi'nde öğrenim gördü ve 13 Nisan 1890'da Harp Okulu'na geçti. 13 Mart 1893'te Piyade Teğmen rütbesiyle mezun olması ile 4. Ordu emrine verildi. Nizamiye 27. Alay 3. Taburunda görevlendirilerek Trabzon ve Erzincan bölgelerinde bulundu. 17 Eylül 1896'da Üsteğmen olarak Trabzon Redif Taburuna atandı. 1897 Yunan savaşına katıldı. 23 Ekim 1901'de Yüzbaşılığa yükseltilerek Elazığ Bölgesindeki Nizamiye 74 üncü Alay 4 üncü Taburuna Bölük Komutanı oldu. 13 Aralık 1906'da Bitlis Redif Taburu'na nakledildi. 25 Temmuz 1909'da Doğu İlleri Jandarma düzenlemesine memur kurul tarafından Jandarma sınıfına geçirilerek Eylül'de Diyarbakır Jandarma Tabur Komutanlığına tayin edildi. 19 Ekim 1910'da Trabzon Jandarma Okulu Müdürlüğüne getirildi. 27 Nisan 1911'de Binbaşılığa yükseltildi. Bu görevde iken politika ile meşgul olduğu savı ile sınıfına geri verildi. Ancak 10. Kolordu Divanı Harbindeki yargılaması sonunda beraat etmekle yeniden Jandarmaya dönerek 13 Mart 1913'te Samsun Taburu komutanlığına atandı. Eylül'de Diyarbakır Jandarma Alay Komutanı oldu. Nisan 1914'te Bitlis Jandarma Alay Kumandanı ile yer değiştirdi. Bu görevde iken Osmanlı Mebusan Meclisi'nin III. Dönemine, vefat eden Ali Rıza Efendi yerine 20 Temmuz 1914'te Mardin Milletvekili seçildi. 10 Mayıs 1915'te ordudan emekliye ayrıldı. Yasama görevini Meclisin feshedildiği 23 Aralık 1918 tarihine kadar sürdürdü. Mütarekeden sonra İttihat ve Terakki Partisi yerine kurulan Teceddüt Fırkası'na girerek Yönetim Kuruluna seçildi.

Kurtuluş Savaşı ve sonrası

Millî mücadelenin başlamasıyla Trabzon'a dönerek Müdafaayı Hukuk Cemiyeti'nde çalıştı. TBMM'nin I. Dönemine iki yerden seçilip Diyarbakır'ı tercih eden Hamdi Efendi yerine Siverek Milletvekili olarak 17 Mayıs 1920'de Meclise katıldı. Ancak görülen lüzum üzerine 19 Mayıs 1920'de Kayseri Mutasarrıflığına tayin edildi. Bu görevde iken kabul edilen Nizab-ı Müzakere Kanunu, memurlukla milletvekilliğinin bir kişi üzerine bulunmasını yasakladığından Kayseri mutasarrıflığı tercih ederek 4 Ekim 1920'de milletvekilliğinden çekildi. 17 Kasım 1920'de Ankara Valiliğine getirildi. 19 Nisan 1922'de Zonguldak Mutasarrıflığına nakledildi. 14 Ocak - 11 Mayıs 1923 tarihleri arasında Trabzon Vali vekilliğinde bulundu.

TBMM'nin II. Dönemi için milletvekilliğine adaylığını koymak üzere 11 Ağustos 1923'te görevinden çekildi. 26 Ağustos 1923'te Ergani (Maden) Livası'ndan Milletvekili seçildi. Milletvekilliği bu dönemde sona erince İstanbul'a yerleşti. Herhangi bir işle meşgul olmadı. 29 Mart 1949'da öldü. İhsan Sağlam, evli olup üç çocuk babası idi.

Kaynakça

  1. "TBMM Albümü". tbmm.gov.tr. 31 Ekim 2012. 4 Mart 2016 tarihinde kaynağından arşivlendi. http://web.archive.org/web/20160304193552/https://www.tbmm.gov.tr/TBMM_Album/Cilt1/index.html. Erişim tarihi: 27 Aralık 2012.
This article is issued from Vikipedi - version of the 11/1/2016. The text is available under the Creative Commons Attribution/Share Alike but additional terms may apply for the media files.