İbrani alfabesi

İbrani alfabesi
א ב ג ד
ה ו ז ח ט י
כך ל מם נן ס ע
פף צץ ק ר ש ת
Tarih · Harf çevirisi
Nikud · Dageş · Gematria
Rakamlandırma

İbrani alfabesi, Sami (Semitik) dil grubuna bağlı dillerden olan ve İsrail'in resmî dili İbranicenin yazımında kullanılan bir alfabe. Sami dil gurubuna bağlı birçok dilde olduğu gibi İbrani alfabesi de sağdan sola doğru yazılan 22 temel sessiz harften oluşmaktadır. Harfler bitiştirilmez ve ayrı yazılır. Beş harfin sonda yazılışı farklıdır.

Sesli harfler (Nikkud, çoğulu: Nikkudot), ana harflerin altına konulan işaretler ile gösterilir. Ancak bu noktalamalar çoğu zaman kullanılmaz. Bunlar; ancak dini metinler, sözlükler ve yabancı kelimelerin doğru okunuşunu göstermek için kullanılır.

İbrani alfabesi sadece İbranicenin yazılmasında kullanılmayıp aynı zamanda Aşkenaz Yahudilerinin konuştuğu ve Cermen kökenli bir dil olan Yidiş (Yahudi Almancası) ile Sefarad kökenli Yahudilerin dili olan Ladino (Yahudi İspanyolcası) yazımında (genellikle İsrail'de) da kullanılmaktadır.

Tarih boyunca az çok şekil değişiklikleri geçirmiş olan İbrani alfabesinin Antik Dönem İbrani Alfabesi, Kare Yazı, El Yazısı, Raşi ve Solitreo gibi biçimleri de bulunmaktadır.

Her İbranice harfin sayısal bir değeri bulunmaktadır. Örneğin, alefin sayısal değeri 1 ve yodun sayısal değeri 10'dur; 11 sayısı ise bu iki harfin kullanımıyla gerçekleşir (יא).

Harflerle Okunuşu

İbrani dilinde İbrani alfabesi yazısı
Simge Harf adı Ses değeri Sayısal (Geometrik) değeri
א alef - (1) 1
ב bet, ve b, v 2
ג gimel g 3
ד dalet d 4
ה he h (2) 5
ו vav v 6
ז zayin z 7
ח het kh (ya da h) (3) 8
ט tet t 9
י yud y (4) 10
ך* ve כ kaf, haf k, kh, h 20
ל lamed l 30
מ ve ם* mem m 40
ן* ve נ nun n 50
ס sameh s 60
ע ayin - (5) 70
פ ve ף* pe ve fe p, f 80
צ ve ץ* tsadik ts (ya da tz/z) 90
ק kuf k ya da q 100
ר reş r 200
ש şin, sin ş, s 300
ת tav t 400

İbrani Alfabesinin Tipleri

Harf
isimleri
(Kodsuz)
Varyantlar
Çağdaş İbranice Eski Ahit İbranicesi
Serif Sans-
serif
Mono-
spaced
Cursive Rashi Phoenician Paleo-Hebrew Aramaic
Alef א א א
Bet ב ב ב
Gimel ג ג ג
Dalet ד ד ד
He ה ה ה
Vav ו ו ו
Zayin ז ז ז
Het ח ח ח
Tet ט ט ט
Yod י י י
Kaf כ כ כ
Final Kaf ך ך ך
Lamed ל ל ל
Mem מ מ מ
Final Mem ם ם ם
Nun נ נ נ
Final Nun ן ן ן
Samekh ס ס ס
Ayin ע ע ע
Pe פ פ פ
Final Pe ף ף ף
Tsadi צ צ צ ,
Final Tsadi ץ ץ ץ
Qof ק ק ק
Resh ר ר ר
Shin ש ש ש
Tav ת ת ת
This article is issued from Vikipedi - version of the 12/16/2016. The text is available under the Creative Commons Attribution/Share Alike but additional terms may apply for the media files.