İbrahim bin Velid

İbrahim bin Velid
Emevî Halifesi
Hüküm süresi 744
Önce gelen III. Yezid
Sonra gelen II. Mervan
Tam ismi
Ebu İshak İbrahim bin Velîd
Hanedan Emevî Hanedanı
Babası II. Velid
Ölüm 750
Dini Sünni İslam

İbrahim bin Velid veya Ebu İshak İbrahim bin Velid (???-750) ( أبو إسحاق إبراهيم بن الوليد). II. Velid'in oğludur. On üçüncü Emevi halifesidir. Kardeşi III. Yezid'i takiben 744 yılında Emevi halifesi olmuş ama sadece iki ay bu görevde kalabilmiştir.

İbrahim'in amcası olan Mervan bin Muhammed Emevi Halifesi babası Hişam bin Abdülmelik tarafından 732 yılında Ermenistan ve Azerbaycan valisi atanmıştı. Hişam'ın ölmesi üzerine yerine halife olarak Mervan'in kardeşi II. Velid geçmiş ve II. Velid'in de 16 Nisan 744'te Süleyman ibni Hişam'la savaşta öldürülmesi ile II. Velid'in oğlu İbrahim'in kardeşi III. Yezid halife olmuştu. Fakat III. Yezid'de 3/4 Ekim 744 Şam'da ölmesi üzerine kardeşi İbrahim halife ilan edildi.

Mervan İbrahim'in halifeliğe geçişini kabul etmedi. Bir önceki halife ve Yezid ve İbrahim'in babası olan kardeşi II. Velid'in öldürülmesinin öcünü almak bahanesi ile, savaşa hazır ordusuyla Suriye'ye yürüdü. Humus'a geldiğinde o şehrin ahalisi bu ordunun Şam üzerine ilerlemesine engel olmak istediler ama Mervan onları dinlemeyip Şam üzerine yürüyüp Şam şehrinin kapısı önüne geldi.

Kardeşi III. Yezid'in ölümü üzerinde Şam'da halifelik tahtına geçmiş olan İbrahim bu orduya karşı duramayacağını bilmekteydi. Kardeşi halife iken Şam'daki askerlerin maaşlarını artırmayı kabul etmemişti ve Şam ordusu böylece İbrahim'e sadık değildi. Tabari tarihine göre [1] 25 Kasım 744 günü İbrahim Şam şehrinden çıkıp amcası II. Mervan'ı halife kabul ettiğini bildirip ona sadakat yemini etti. Diğer bir kaynağa göre İbrahim önce Tadmur'a (klasik adi Palmyra'ya) kaçmayı denedi ama bunu başaramayınca amcasını Halife kabul edip ona sadakat yemini etti [2] Böylece İbrahim'in halifeliği 2 ay sürmüş oldu.

İbrahim, Emevi hanedanını halifelikten uzaklaştıran ve Abbasi hanedanın ilk halifesi olan Ebu el-Abbas Seffah tarafından bütün yaşayan Emevi sülalesi mensuplarının öldürülmesi emri verdiğinde 750'de öldürülmüştür.

Ayrıca bakınız

Kaynakça

  1. Muhammad ibn Jarir al-Tabari (ed. Ehsan Yar-Shater çev. David Stephan Powers)(1989-2007) The History of al-Ţabarī 40 Cilt, Albany: State University of New York Press ISBN 0-88706-563-5 (Cilt 24) (İngilizce)
  2. Almanca Wikipedi Ibrahim (Umayyaden) maddesi (Almanca) (Erişim tarihi: 25.8.2009)

Dış bağlantılar

İbrahim bin Velid
Resmî unvanlar
Önce gelen
III. Yezid
Emevî Halifesi
744
Sonra gelen
II. Mervan
This article is issued from Vikipedi - version of the 12/16/2016. The text is available under the Creative Commons Attribution/Share Alike but additional terms may apply for the media files.