İbrahim Çolak (asker)

Halil İbrahim Çolak
1315-P. 157[1]

İbrahim Çolak
Doğum 1881
İstanbul
Ölüm 1944 (62-63 yaşlarında)
İstanbul
Bağlılığı  Osmanlı (1901-1920)
 Türkiye (1920-1922)
Hizmet yılları 1901-1922
Rütbesi Miralay
Komuta ettiği 177. Alay Geçici Köprülü Müfrezesi
2. Kuvve-i Seyyare, 3. Süvari Tümeni
Savaşları/Çatışmaları Balkan Savaşları
I. Dünya Savaşı
Türk Kurtuluş Savaşı
Madalyaları
Sonraki işi TBMM Bilecik Milletvekili

Halil İbrahim Çolak, (1881 - 1944, İstanbul), Türk asker ve siyasetçi.

Çeşitli kaynaklarda doğum tarihi olarak 1878, 1879, 1880, 1881 yılları verilmekte ve bazı kaynaklarda Bursa'da veya Bozüyük'te doğduğu kaydedilmektedir. 1898 tarihinde girdiği Harp Okulu'nu 1901 yılında bitirdi ve 5. Ordu'ya atandı. Osmanlı Ordusuna katıldı. 1904 tarihinde 3. Ordu'ya atandı. Meşrutiyetten önce gizli İttihat ve Terakki Cemiyeti'ne girdi. İttihat ve Terakki Cemiyeti hakkında araştırma yapan Manastır Polis Müfettişi Hüseyin Sami Bey'e karşı bir suikast düzenledi ve Hüseyin Sami Bey ölürken kendisi de kaza ile sağ elinden yaralandı. Eli tedavi edilmediği için çolak kaldı.

1912 yılında Balkan Savaşları çete muharebelerinde bulundu. 1914 yılında Binbaşı rütbesine terfi etti ve 177. Alay Geçici Köprülü Müfrezesi komutanlığına atandı. Bulgaristan'da üstlenen bu birlik ile I. Dünya Savaşı'nda Makedonya'da gizli operasyonları yönetti. Mütareke döneminde bir ara tutuklandı ise de serbest bırakıldı. İstanbul'da Bekirağa Bölüğü'nde tutuklu bulunan Halil Kut ve Talat Muşkara'nın hapishaneden kaçırılmasını yönetti.

Milli Mücadele başlayınca Anadolu'ya geçti. Kurtuluş Savaşı'nın başlarında II. Kuva-yı Seyyare komtanlığı yaparken çıkan Düzce ve Yozgat ayaklanmaları ve Aynacıoğulları Ayaklanması'nın bastırılmasında önemli rol oynadı. Çerkez Ethem isyanından sonra komutanı olduğu Kuva-yı Seyyare 3. Süvari Tümeni'ne dönüştürülerek komutanlığına atandı. 3. Süvari Tümeni ile II. İnönü Savaşları'na katıldı. Sakarya Meydan Muharebesi ve Büyük Taarruz'da büyük yararlılıklar gösterdi. 14 Aralık 1922 tarihinde Miralay rütbesindeyken emekliye ayrıldı.

Kurtuluş Savaşı'nda gösterdiği üstün hizmetlerden dolayı Kırmızı şeritli İstiklâl Madalyası ile taltif edildi. TBMM II. Dönem Ertuğrul, daha sonra III., IV., ve V. Dönem Bilecik milletvekili seçildi.[2] 1924 yılında kurucu ortağı olduğu ve sonra 1926 yılında tamamen sahip olduğu Bozüyük Kereste Fabrikası işletmeciliği yaptı. 1944 yılında İstanbul'da vefat etti ve Zincirlikuyu mezarlığına defnedildi. Cenazesi 1989 yılında Ankara'da Devlet Mezarlığı'na nakledildi.[3] Oğlu Ertuğrul Çolak 1919 yılında İstanbul'da doğdu ve Demokrat Parti'den XI. dönem Bilecik milletvekili seçildi.

Kitapları

Milli Mücadele Esnasında Kuva-yı Seyyare Komutanlığıma Ait Hatıralarım, İstanbul, 1997

Ayrıca bakınız

Kurtuluş Savaşı'na katılan üst kademelerdeki komutanlar

Kaynakça

  1. T.C. Genelkurmay Harp Tarihi Başkanlığı Yayınları, Türk İstiklâl Harbine Katılan Tümen ve Daha Üst Kademelerdeki Komutanların Biyografileri, Genelkurmay Başkanlığı Basımevi, Ankara, 1972, s. 140.
  2. Kazım Öztürk, Türkiye Büyük Millet Meclisi Albümü (1920-1973), Ankara, 1973, s. 377.
  3. Azmi Süslü, Mustafa Balcıoğlu, Atatürk'ün Silah Arkadaşları, Atatürk Araştırma Merkezi Şeref Üyeleri, Ankara, 1999, s.85
This article is issued from Vikipedi - version of the 1/3/2017. The text is available under the Creative Commons Attribution/Share Alike but additional terms may apply for the media files.