İbadet

İbâdet, genellikle bir Tanrı'ya yönelik yapılan eylemlerin genel adıdır. İbadet, farklı dinlerde farklı şekillerde yapılabilir.

Dinlerde İbâdet

İslam

İslam'da ibâdet, Allah'a karşı gösterilecek saygı, tâzim ve hürmet demektir. İbâdet Allah'ın emirlerini yerine getirmek, yasakladığı bütün haramlardan uzaklaşmak mânâsındadır. Tasavvufta Allah için yapılan her şey ibâdettir.[1]

İSlam'da İbâdet Çeşitleri

Yapılış itibariyle ibâdetler üç çeşittir.

Vika

Vikan ibadetleri genellikle dolunay ya da yarım ay sırasında gerçekleşir. Bu ritüeller Esbat ve Sabbatlarda yapılabilir. Uygulayıcıları enerji içerdiğine inanılan kutsal bir alan oluşturur.[2]

Dipnotlar

  1. http://www.carnegieendowment.org/files/cp84_olcott_final2.pdf
  2. Living Wicca: A Further Guide for the Solitary Practitioner - Page 114, Scott Cunningham - 1993
This article is issued from Vikipedi - version of the 12/29/2016. The text is available under the Creative Commons Attribution/Share Alike but additional terms may apply for the media files.