İşçi Demokrasisi Partisi

İşçi Demokrasisi Partisi
Kısaltma İDP
Slogan(ları) Bütün Ülkelerin İşçileri Birleşin!
İşçi Sınıfının Kurtuluşu Kendi Eseri Olacaktır
Emekçiler ve Ezilen Halklar İçin Kurucu Meclis!
Kuruluş tarihi 5 Ocak 2014 (Duyuru)
21 Ağustos 2015 (Resmi)
Öncülü İşçi Cephesi(1980)
Enternasyonal Bülten
İşçi Cephesi(2009)
Merkez İstanbul
Gazete(leri) İşçi Cephesi, Zırhlı Tren
Gençlik kolu İDP Gençliği
Üyelik  (2015) 0 [1]
İdeoloji Marksizm
Leninizm
Troçkizm
Morenizm
Sosyalizm
Komünizm
Siyasi pozisyon Aşırı sol
Uluslararası üyelik UIT-CI
İnternet sitesi
http://www.iscicephesi.net

İşçi Cephesi süreli yayını etrafında örgütlenen çevrenin 2014 yılında inşasını duyurduğu Troçkist parti.

Parti eylem programında kendini

İDP, programının çerçevesinde bir araya gelmiş kadın ve erkek işçilerin, emekçilerin ve gençlerin biraraya geldiği demokratik merkeziyetçi bir partidir. Partinin politik hattını belirleyen tüm kararların bütün üyelerinin katıldığı özgür ve demokratik tartışmalarla alınması ve ardından bu kararların tek bir beden halinde uygulamaya konması İDP'nin parti olarak ayırt edici özelliğidir.

[2]

şeklinde tanımlar.

Yayınlar

Teori

Mesafe sayıları, dosya konuları ve içerikleri:

 1. Sayı 01/Yaz 2009 Dosya Konusu: Filistin
  • Gazze Çarpışmasının Bilançosu - Yusuf Barman
  • İki Devletli Çözümün Kaçınılmaz İflası - Erol Yeşilyurt
  • Filistin'de Sürekli Devrim - Tezler - Yusuf Barman
  • Bölünmeye Karşı! - 4. Enternasyonal
  • Akıntıya Karşı - 4. Enternasyonal
  • Yahudi-Arap Savaşı Sonrası - S. Munier
  • Nazizm, Aparthayd ve Siyonizm Üzerine - Nahuel Moreno
  • "Bütün Yaratıkları Katledin": Gazze 2009 - Noam Chomsky
  • "Büyük felaket" mi, "Soykırım" mı? - Recep Maraşlı
  • Namus'lu' sistemler, namus'suz' kadınlar üzerine - Cemre Sava
  • Pakistan'da Namus Cinayetleri - Tarık Ali
  • Kürt Kadın Hareketi ve Çok Eşlilik Yasasına Karşı Mücadele - Solin Hacador
 2. Sayı 02/Güz 2009 Dosya Konusu: Kriz
  • Dünya Ekonomik Krizi ve Olasılıklar - Yusuf Barman
  • Uçurumun Eşiğinde: Kriz ve Casino Kapitalizmi - Erol Yeşilyurt
  • Türkiye’de Kriz - Şefik Sandıkçı
  • Avrofelaket Yaklaşıyor - José Martins
  • Kapitalist Kriz Üzerine - Lev Troçki
  • Emperyalist Kapitalizmin Krizinin Kaynağı Üzerine - Adem Topal
  • İngiltere’de Lindsey Petrol’deki Grev Üzerine Bir Tartışma - José Moreno
  • Krizin Işığında “Kitle Toplumu ve Kültürü“ Üzerine - Oktay Benol
  • Gıda Talanından Gerçek Bir Açlık Krizine Doğru - Sedat D.
  • Neoliberalizm Kentleri Dönüştürürken - Burak Tanyılmaz
  • Kapitalizm, Kriz ve Kadın Ücretli Emeği - Cemre Sava
 3. Sayı 03/Kış 2010 Dosya Konusu: Parti
  • Leninist Parti: XXI. Yüzyılda Ortodoks Olmak - Yusuf Barman
  • Lenin ve Ne Yapmalı? - Erol Yeşilyurt
  • Türkiye’de Krizin Etkileri, Sınıf Mücadelesi ve Devrimci Partinin İnşası - Oktay Benol
  • Nahuel Moreno ve Leninist Parti Kavrayışı - Murat Yakın
  • Sınıf, Parti ve Önderlik - Lev Troçki
  • Komünist Partilerin Yapısı, Yöntemleri ve Eylemi - III. Enternasyonal
  • Şubat Devrimleri Üzerine - Oktay Orhun
  • Tarihsel Bir Yenilgi: Kadının Ev-içi Emeği - Dicle Nadin
  • Sinema ve Siyaset İlişkisi Üzerine Düşünceler - C. Sava/O. Orhun
 4. Sayı 04/Bahar 2010 Dosya Konusu: Kürt Sorunu
  • 100. yılında 8 Mart ve Kadının Kurtuluşu Üzerine - Dicle Nadin/Canan Yılmaz
  • Rejim ve Kürtler - Yusuf Barman
  • Devrimci Marksizm ve Kürdistan Devrimi - Erol Yeşilyurt
  • Ulusal Sorun - Abdürrahim Gümüştekin
  • Rizgarî'nin Sosyalist Hareket ve Kürdistan Ulusal Kurtuluş Mücadelesindeki Yeri Üzerine Bir Deneme - Recep Maraşlı
  • Ulusal Sorun Üzerine - V.I. Lenin
  • Ulusal Sorun ve Sömürgeler Hakkında Tezler - III. Enternasyonal
  • Rizgarî Davası - Siyasi Savunma
  • Kawa Davası - Siyasi Savunma
  • Nicola Sa'afin ile Filistin Üzerine Söyleşi - Cemre Sava
  • Osmanlı'da Eğlence ve İktidar - Oktay Benol
 5. Sayı 05/Yaz 2010 Dosya Konusu: Kürt Sorunu-2
  • Emperyalizm ve Kürt Devrimi - Yusuf Barman
  • Kürdistan Devriminin Sorunları - Erol Yeşilyurt
  • Rizgarî’nin Sosyalist Hareket ve Kürdistan Ulusal Kurtuluş Mücadelesindeki Yeri Üzerine Bir Deneme - II - Recep Maraşlı
  • İspanya’da Geçiş Dönemi: Bir İhanetin Tarihi - Josep Lluís
  • Katalunya’da Ulusal Sorun - Lev Troçki
  • Kırgızistan: “Anlat, düşünü dinleyelim” - Oktay Orhun
  • Amerikan Polisiye Sinemasının Yirmi Yılı - Oktay Benol
  • Troçki Yaşamak Zorunda - Oktay Orhun
  • Troçki’nin Sürgün Günlüğü - Erich Fromm
  • “Vasiyet” ve “Moskova Duruşmalarına Dair” - Lev Troçki
  • Yeni Başlayanlar İçin Troçki - Kitap Tanıtımı
 6. Sayı 06/Güz 2010 Dosya Konusu: Enternasyonalizm
  • Günümüzde IV. Enternasyonal’in İnşası - Yusuf Barman
  • Yeniden İnşa Dinamikleri ve Ortodoks Troçkizmin Alanı - C. Sava / M. Yakın
  • Dün, Bugün: Enternasyonalizm - Der.: Oktay Orhun
  • Chavez’in V. Enternasyonal Çağırısı Üzerine - Uluslararası Birlik Komitesi (UBK)
  • IV. Enternasyonal Tarihçesi - Yusuf Barman
  • IV. Enternasyonal Kuruluş Kongresi Kararları - Önsöz - Max Schatman
  • Uluslararası İşçi Birliği - Dördüncü Enternasyonal (LIT-CI) Kuruluş Tezleri - Nahuel Moreno
  • Yugoslavya Deneyimi ve Kaderini Tayin Hakkı - Sedat D.
 7. Sayı 07/Bahar 2011 Dosya Konusu: Rejim
  • Uluslararası Birlik Komitesi (UBK) Metni:
  • Arap Devriminin Öğrettikleri
  • Rejim Nereye Gidiyor - Yusuf Barman
  • İspanya Modeli ve Kürt Sorunu - Murat Yakın
  • Rusya ve Bolivya’da Kurucu Meclis Deneyimleri - Sedat Durel
  • Bonapartizm ve Faşizm - Troçki
  • Şubat Devrimleri ve Kurucu Meclis Üzerine - Nahuel Moreno
  • AKP İktidarında Kadın Cinayetleri - Canan Yılmaz
  • Eğitim Politikaları ve Öğrenci Hareketi Üzerine - Dicle Nadin/Görkem Duru
  • Herkesin Bildiği Sır - Oktay Orhun
 8. Sayı 08/Kış 2012 Dosya Konusu: Arap Devrimi
  • Arap Devrimi ve Olasılıklar - Yusuf Barman
  • Suriye’de Devrim ve Karşıdevrim - Atakan Çiftçi
  • Ortadoğu Devrimleri ve İşçi Sınıfı: Tunus/Mısır - Murat Yakın
  • İran’da Rejim ve Muhalefet - Dicle Nadin
  • Libya Yol Ayrımında - Simon Assaf
  • Arap Devrimleri ve Türkiye’nin Ortadoğu Politikası - Oktay Benol
  • Bir Devrimi Tanıyabilmek - Hakkı Yükselen
 9. Sayı 09/Bahar 2013 Dosya Konusu: Uluslararası İstanbul Buluşması
  • Avrupa’da Genel Grev, Ortadoğu’da Devrim - Yusuf Barman
  • İlgisizliğin Halleri – Hakkı Yükselen
  • Avrupa’da Kriz ve Sınıf Mücadeleleri - Uluslararası Birlik Komitesi
  • Ortadoğu ve Kuzey Afrika Devrimleri Üzerine - Uluslararası Birlik Komitesi
  • Koordinasyon Komitesi Kuruluş Deklarasyonu - UIT-CI / UBK
  • Avrupa’da Kriz ve Gelişen Mücadeleler Üzerine - UIT-CI / UBK / GSI
  • Suriye Devriminin Desteklenmesi Üzerine Deklarasyon - UIT-CI / UBK
  • Venezuela Deklarasyonu: İşçiler Yönetmeli - UIT-CI / UBK /GSI
  • Uluslararası Perspektifler - UIT-CI
 10. Sayı 10/Kış 2014 Dosya Konusu: Emperyalizm ve Türkiye
  • Türkiye "Alt Emperyalist" mi? - Muhittin Karkın
  • Küçük Burjuvazi Emperyalizme Karşı - Hakkı Yükselen
  • Leninist Emperyalizm Teorisi - Atakan Çiftçi
  • Güney Afrika (Alt)Emperyalist mi? - Melanie Samson
  • BRICS ülkeleri Alt Emperyalist mi? - Patrick Bond
  • Berlin Duvarı'nın Yıkılışı - Lucha Internacionalista
  • Sosyal Demokrasi'den Stalinizme Sınıf İşbirliği - Barış Sansar
 11. Sayı 11/Güz 2014 Dosya Konusu: (UIT-CI) Birleşme Kongresi 2014
  • Enternasyonal: Acil Bir Zorunluluk - Muhittin Karkın
  • İşçilerin Uluslararası Birliği - Dördüncü Enternasyonal (UIT-CI) Birleşme Kongresi 2014 Dünya Durumu Üzerine Karar Taslağı - UIT-CI UYK
  • 2014 Dünya Kongre Kararları - UIT-CI UYK
  • Moreno ile Dünya Partisi Üzerine Söyleşi
  • Troçki ile Programın Tamamlanması ve Kullanımı Üzerine
 12. Sayı 12/Güz 2015 Dosya Konusu: Alt Emperyalizm ve Türkiye-2
  • Yeni Dünya Politikası - Muhittin Karkın
  • Yarı Sömürge... - Hakkı Yükselen
  • Emperyalizmin Son Dönem Dünya Politikaları - Ömer Sevi
  • Ukrayna; İki Ateş Arasında Bir Devrimci Süreç - Murat Yakın
  • Karşıdevrim ve “İslam Devleti” Örgütlenmesi - Ghayath Naïsse
  • 7 Haziran: Gerçekler ve Yalanlar, Sonuçlar ve Olasılıklar - Oktay Benol

Enternasyonal

İşçi Cephesi, bir siyasi akım olarak, 1990’ların başından itibaren Uluslararası İşçi Birliği - Dördüncü Enternasyonal (LIT-CI) Türkiye seksiyonu Enternasyonal Bülten dergisinin oluşumuna katkı koymuş ve etrafında örgütlenmiştir.

2000'lerin ortalarından itibaren dünyadaki devrimci durum, "yeniden sömürgeleştirme" gibi konularda dünya partisi ile anlaşmazlığa düşen akım LIT-CI'den kopuş yaşamak durumunda kalmıştır.

Ocak 2009'dan itibaren tekrar İşçi Cephesi adı ile yayın çıkarmaya ve bu yayın çevresinde örgütlenmeye devam eden akım İspanya'dan Enternasyonalist Mücadele (LI) ile beraber Ekim 2009'da Uluslararası Birlik Komitesi'ni (International Liaison Committee / Comité de Enlace Internacional) oluşturmuştur.[6]

İşçilerin Uluslararası Birliği - Dördüncü Enternasyonal ile Uluslararası Birlik Komitesi birleşme etkinliği

Kuzey Afrika ve Ortadoğu devrimci süreçleri, Avrupa'da gelişen sınıf mücadelesi ve Latin Amerika'daki halk cephesi hükümetlerine karşı ortak görüş ve tutumlara sahip olan Uluslararası Birlik Komitesi (UBK) ile İşçilerin Uluslararası Birliği - Dördüncü Enternasyonal (UIT-CI) arasında 2011 yılında başlayan karşılıklı iletişim ve dayanışma 4 Kasım 2012 tarihinde Koordinasyon Komitesi kuruluşu ile devam etmiştir.[7] Bu süreç sonucunda UIT-CI çatısı altında birleşme kararı verilmiştir. Meksika'dan Sosyalist İşçi Partisi (POS), İspanya'dan Enternasyonalist Mücadele (LI) ve Türkiye'den İşçi Demokrasisi Partisi'nin (İDP) enternasyonele katıldığı UIT-CI (5. Dünya Kongresi) Birleşme Kongresi, 31 Temmuz, 1, 2 ve 3 Ağustos günlerinde Arjantin Buenos Aires'te gerçekleştmiştir.[8] Birleşme sonucunda UIT-CI Latin Amerika ve Avrupa'nın 15 ülkesinde varlık gösteren bir yapı halini almıştır.

Bir devrimci akım olarak kendini var ettiği günden itibaren enternasyonalist mücadelenin önemine dikkat çeken İDP günümüzde İşçilerin Uluslararası Birliği - Dördüncü Enternasyonal Türkiye seksiyonu olarak uluslararası devrimci partinin inşası için uğraşmakta ve farklı ülkelerdeki devrimci süreçlere katkıda bulunmaya çalışmaktadır.

İDP 2010 yılında Tunus Devrimi ile başlayan Ortadoğudaki ayaklanmaları Şubat Devrimleri olarak tanımlamakta ve bu ülke halklarına ve devrimci sosyalist akımlarına desteğini sunmaktadır. Bu amaçla 11-12 Temmuz 2015 tarihlerinde İstanbul'da farklı kıtalardan enternasyonalistlerin ve Suriyeli devrimcilerin katılımıyla gerçekleşecek uluslararası bir toplantının çağrıcılığını yapmıştır. Bu toplantı sonucunda "Suriye devriminin üzerindeki kuşatmayı kıralım! Suriye halklarının yanındayız: Esad'a, IŞİD'e ve emperyalist müdahalelere hayır!" başlığıyla İstanbul Deklarasyonu yayınlanmıştır.[9]

Kaynakça

This article is issued from Vikipedi - version of the 9/17/2016. The text is available under the Creative Commons Attribution/Share Alike but additional terms may apply for the media files.