Öğretim görevlisi

Öğretim görevlisi, doktora derecesine sahip olma zorunluluğu olmayan ve özel uzmanlığı gerektiren konularda ders vermek üzere geçici veya devamlı olarak yüksek öğretim kurumlarında görevlendirilen kişidir. Doktorasını tamamlamış olanlar ilgili uzmanlık alanında doçentlik sınavına başvurabilmektedir. Öğretim Görevlisi olmak için Herhangi bir alanda Yüksek Lisans yapmış olmak gereklidir. Herhangi bir alanda Tezli ya da Tezsiz Yükseklisans yapmış olan kişiler Öğretim Görevlisi olabilirler. Ancak Lisans Mezunu olduğu halde özel bir uzmanlık seviyesinde bulunan kişilerde Öğretim Görevlisi olabilirler. Öğretim Görevlisi olan kişiler çoğunlukla İlçelerde kurulu bulunan Meslek Yüksekokullarında ya da bölümleriyle ilgili fakülte veya enstitülerde görev yapabilirler. Öğretim Görevlisi ve Öğretim Üyesi birbirinden farklı mesleklerdir. Öğretim Üyeleri çoğunlukla Doktora yapmış ve Akademik Unvan almış kişilerdir. Öğretim Görevlisi olmak için Yaş sınırı bulunmamaktadır. Üniversitelerde ders veren Öğretim Görevlileri Öğr.Gör. kısaltmasıyla yazılırlar. Yabancı Dil bilme şartı bulunmamaktadır ancak yabancı dili iyi olanlar olası bir dil sınavında başarılı sayılırlar. Herhangi bir alanda uzmanlaşmış kişiler gündüz farklı bir sektörde çalıştığı halde akşam saatlerinde yürütülen ikinci öğretim derslerinde ders verebilirler. Örneğin Bir Avukat, Özel sektörde çalışan Yönetici, İdareci ya da uzman bir Muhasebeci gündüz saatlerinde kendi işlerinde çalışıp ikinci öğretimde ders verebilirler.

Bu kişiler aynı zamanda başka bir resmi görev almış veya serbest meslek sahibi de olabilir. Öğretim görevlisi, fakülte profesörler kurulunun teklifi ve üniversite senatosunun onayı üzerine esas veya yardımcı öğretim üyesi kadrolarından boş olan birine tayin edilir. Görevine aynı yoldan son verilir. Resmi görevden nakil suretiyle gelen öğretim görevlilerine kendi derecelerindeki aylık ödenir. Serbest meslek sahibi olan öğretim görevlilerine ise belirli bir aylık veya ücret verilir.

This article is issued from Vikipedi - version of the 10/2/2016. The text is available under the Creative Commons Attribution/Share Alike but additional terms may apply for the media files.